TEAM BEGELEIDING

In de huidige topsport is er sprake van een toenemende optimalisatie. Met teamsamenstellingen die steeds per seizoen veranderen, is het opbouwen van een goede chemie in het team veel belangrijker geworden.

In een zo kort mogelijke tijd moet een groep individuen van verschillende leeftijden en kwaliteiten tot een hecht team gesmeed worden; een team wat met elkaar speelt alsof er al jaren in die samenstelling wordt gespeeld en waarin spelers elkaar blind kunnen vinden.

“Het concept van waaruit ik werk is: ritme-awareness-focus. Deze drie gebieden zijn essentieel voor een goed functionerend team.”

Marianne van der Sluis

RITME

Wie het ritme in de wedstrijd kan bepalen, kan steeds weer het initiatief opeisen en de regie in handen nemen.
Op momenten dat er collectief slecht wordt gepresteerd is het van belang dat een coach nog wat in handen heeft om vanaf de kant de spelers aan te sturen, door het team terug te laten vallen in een van tevoren afgesproken patroon of strategie, waarin het collectief zich als het ware kan ‘resetten’.

Samen met de coach wordt gezocht naar welke interventie er ontwikkeld kan worden en op welk moment die kan worden toegepast. Aan de coach is het om hier tijdens trainingen flink op te trainen, zodat er een vertrouwde routine kan ontstaan waarin spelers zich kunnen herpakken.
Ander aandachtspunt is om in de trainingen oefeningen op te nemen waarin wordt gewerkt met een variërend ritme, zodat de groep hier in de wedstrijd op aangestuurd kan worden.

AWARENESS

Het bewustzijn, het aanvoelen van de andere spelers op het veld. Hoe beter je iemand kent, hoe beter je kunt voorspellen wat de volgende beweging of beslissing zal zijn en hoe beter je daar dan weer op in kunt spelen.

Een versnelde versterking van de hechting aan het begin van het seizoen legt hiervoor de basis. Gevolgd door meerdere sessies gedurende het seizoen gericht op interpersoonlijke communicatie en relaties.

FOCUS

De invloed van mentale aspecten op de wedstrijd is misschien nog wel het meest direct te beïnvloeden door het concentratievermogen en het uithoudingsvermogen van de spelers te vergroten.
“Stomme fouten” worden gemaakt op momenten dat het spelers ontbreekt aan concentratie.

Als eerste is een goede fysieke conditie hiervoor van groot belang. De conditie moet zodanig zijn dat een speler na de wedstrijd niet oververmoeid is.
Aan het einde van de wedstrijd worden de punten verdeeld en dat is het moment om scherp te zijn. Dit is een basisvoorwaarde.
De focus wordt verder versterkt door hier direct op te trainen, concentratie oefeningen, individuele visualisaties en hoogfrequente uitvoering tijdens een training versterken het concentratievermogen.